Ditt syn

Barn og syn

Barn som ikke ser godt, er ofte ikke klar over det selv. Synet har stor betydning, lukk igjen øynene noen sekunder og du blir minnet på det. Barn bør oppleve mestring på skole, ved lek og annen fysisk aktivitet. Ulike synsfeil kan gi dårlig innlæringsevne og leseproblemer. Det er viktig å få undersøkt barn i tidlig alder.

Ta med barnet ditt til synsundersøkelse hos optiker dersom du er i tvil.

Hvordan oppdager du at barnet ditt ser dårlig?

Tegn på at barnet ditt ser dårlig kan være:

 • Skjeler, et øye sklir ut til siden.
 • Krasjer, dunker stadig bort i dørkarmer osv.
 • Uoppmerksom eller gjetter når noe foregår på avstand, for eksempel på tavla i klasserommet, når dere kjører bil osv.
 • Uvanlig kort lese-eller skriveavstand, nesa ned i boka. Holder gjenstander svært nært.
 • Vrir på hodet - uvanlig hodestilling.
 • Ord eller bokstaver "hopper" på linjen.
 • Blir fort trett av arbeid som er synskrevende.
 • Ubehagelig å se på tavla eller tv-en, setter seg gjerne nærmere.

Her kommer en liten sjekkliste (som kan hjelpe deg).

 1. Observer barnet ditt i lek og følg med når barnet gjør lekser.
 2. Sjekk om barnet ditt kan skille ulike former og farger fra hverandre.
 3. Spør barnet om det ser godt og test om det er like bra på begge øyne.
 4. Hadde du selv behov for briller i ung alder må du følge nøye med.
 5. Ta med barnet til synsundersøkelse hos optiker, dersom du er usikker eller dersom du mistenker at barnet ditt ser dårlig.
Barn og syn