Ditt syn

Synsrehabilitering

Synet er en av våre viktigste sanser.

Det kan være vanskelig å gjennomføre mange oppgaver i hverdagen når synet svikter.

Vi demonstrere og tilpasser optiske hjelpemidler som gir deg muligheten til å se mer i ulike situasjoner.

Hjelpemidlene kan være med på å bedre din livskvalitet og gjøre deg mindre avhengig av hjelp fra andre.

Det finnes mange ulike årsaker til at synet svekkes. Vi henviser deg til øyelege, hjelpemiddelsentralen, blindeforbundet eller andre fagpersoner ved behov.

Ved noen synsvansker kan man ha rett til at hjelpemidlet blir dekket av NAV. Optiker vil veilede, gi deg råd og hjelpe deg med søknadsprosessen.

Dersom det er vanskelig for deg å komme til vår praksis, kan vi avtale hjemmebesøk individuelt.

Du kan også lese mer om hjelpemidler på www.nav.no og www.blindeforbundet.no