Ditt syn

Synstrening

Synstrening forbedrer

  • anstrengte øyne
  • synsrelatert hodepine
  • redusert øyemotorikk
  • fokuseringsproblem
  • skjeling
  • redusert syn et øye
  • manglende konsentrasjon

Suksess er avhengig av pasientens egeninnsats og motivasjon.

Du må ha en grundig undersøkelse før du eventuelt begynner synstrening.

Dersom synstrening er et behandlingsalternativ, tilbys du et synstreningsprogram som er tilpasset ditt syn, dine krav og behov. Lengden på et synstreningsprogram vil variere. Man kan trene hjemme ved hjelp av ett dataprogram, eller regelmessig sammen med veileder.

Ny forskning viser, at det er aldri for sent å behandle skjeling og redusert syn et øye. Synstrening passer for både barn og voksne.