Ditt syn

Synsundersøkelse

En synsundersøkelse hos Lorgnetten er individuelt tilpasset deg og dine behov. Når tok du synsundersøkelse sist?

Synet er en viktig sans. Lukk igjen øynene noen sekunder og du blir raskt påminnet om det. Vi anbefaler at du tar jevnlige synsundersøkelser hos optiker, da synet kan endre seg uten at du selv merker det. Undersøkelsesfrekvens må tilpasses den enkelte, vi veileder deg etter dine behov.

Undersøkelsen starter med en innledende samtale (anamnese). Under samtalen vil vi kartlegge din synshverdag, avdekke relevante helseopplysninger og høre om dine tidligere erfaringer med briller og kontaktlinser. Undersøkelsen fortsetter med ulike tester og målinger tilpasset ditt behov. Vi har instrumenter som hjelper oss å gjøre en best mulig synsundersøkelse. Vi har også stort fokus på å holde oss faglig oppdatert.

Vårt mål er å gi deg best mulig synshjelp.

Ved behov henviser vi deg til annet helsepersonell.