Kontaktlinser

Tilpasning kontaktlinser 

Det finnes kontaktlinser som kan brukes på dagsbasis eller hele døgnet. Levetiden for hver enkel kontaktlinse er forskjellig. Noen kastes etter en dag, 2 uker,en måned, 3 måneder og noen kan vare ett år. Det er avhengig av materiale og produksjonsmåte. Det finnes også progressive kontaktlinser som gjør at du kan lese uten briller. Vi veileder deg slik at du får kontaktlinser som passer for deg og din livsstil!

Vi tilpasser både myke, stabile (harde), kosmetiske og spesiallinser. Vi kan tilby linser fra de ulike leverandørene på markedet, det er dine behov som skal avgjøre produktvalget.

Nyhet: Kontaktlinser som bremser utvikling av nærsynthet.

Den nye kontaktlinsen er spesielt beregnet for barn/unge eller de som fortsatt øker i nærsynthet. Linsen har en design som reduserer vekst av øyet og dermed bremser utvikling av nærsynthet.

Verdens befolkning øker med nærsynthet, det er sammenheng med gener, mindre uteaktiviteter og økt nær arbeid.

Det ligger flere år med forskning bak disse linsene og bruk av disse linsene viser til 59% redusert utvikling av nærsynthet og 53% mindre vekst av øye.

Er du bekymret for om du kan ta linsene av og på? Vi setter av god tid for at du skal håndtere linsene på en god måte. Du får også opplæring i trygg kontaktlinsebruk.