Tjenester og priser

Priser

Synsundersøkelse 30 min( passer ofte for de < 40 år) 695
Synsundersøkelse 60 min (Passer ofte for >40 år) 995
Utredning Tørre Øyne 750
Øyeundersøkelse ved bruk av kontaktlinser 695
Nytilpasning av kontaktlinser, inkl synsundersøkelse, utprøving av kontaktlinser, ukeskontroll og 3 mnd kontroll fra 1200
Retilpasning av ny type kontaktlinser fra 995
Brilletilpasning 440
Tårepunktsplugger midlertidig (2-3mnd) 500
Tårepunktsplugger permanent med isetting 2000

Bestill time